Bli Medlem

Ett medlemskap i Vape Sweden borgar för kvalitet, stabilitet och en etisk handling.  Att handla från företag med tillåtelse att visa upp Vape Sweden logga är en trygghet för kunden. Tillsammans kämpar vi för att den Svenska lagstiftningen främjar både folkhälsan och näringslivet i Sverige på bästa sätt.

Som medlem bidrar du till att resultatet skall kunna bli så bra som möjligt, att vi inte blir tvungna att sikta lägre på grund av saknade resurser. Som medlem i Vape Sweden får du dessutom tillgång via speciella medlemssidor till detaljerad information om vad TPD innebär för ditt företag samt det praktiska tillvägagångssättet att anpassa din verksamhet de krav som medföljer.

Som medlem i Vape Sweden hålls du uppdaterad med utvecklingen, möjligheter, och viktiga händelser i branschen. Ditt medlemskap ger dig möjlighet att påverka branschens självreglering genom att vara med och delta i diskussionerna kring hur dessa rekommendationer ska utformas, möjlighet att påverka branschens framtida strategi och verksamhet, och möjlighet att initiera dina frågor som föreningen kan driva i egenskap av branschorgan

För att vara berättigad till medlemskap i Vape Sweden måste sökanden:

 1. Bedriva aktiv handelsverksamhet inom e-cigarettindustrin.
 2. Uppfylla samtliga kriterier för medlemskap.
 3. Stötta Vape Sweden finansiellt, när så krävs.
 4. Ge Vape Sweden tillåtelse att publicera sina uppgifter på föreningens hemsida och publikationer.
 5. Inlämna en fullständig och korrekt medlemsansökan.

Medlemsavgift fastställs årligen. För närvarande är avgiften 0kr/år för återförsäljare. De få och små utgifter som finns delar befintliga företag på, när juridisk rådgivning krävs delar samtliga medlemsföretag på utgifterna.

För att ansöka om medlemsskap i Vape Sweden skicka den ifyllda ansökan till info@vsw.se. Vi kommer att kontakta dig via e-post för att bekräfta mottagandet av din ansökan. Efter godkännande av din ansökan skickar vi en faktura för kommande kvartalets medlemsavgift. Fakturan skall betalas inom 10 dagar från fakturadatum.

Efter att ha mottagit din medlemsavgift, kommer vi att kontakta dig via e-post för att bekräfta ditt medlemskap i Vape Sweden och tilldela inloggningsuppgifter till medlemssidorna.

Vi kommer även att kontakta dig med ytterligare information om möjligheter till delaktighet.

För att bli medlem i Vape Sweden skall följande kriterier uppfyllas.

 1. Företaget efterföljer samtliga gällande lagar med avseende på, men inte begränsade till, produktsäkerhet, marknadsföring, åldersgräns, och producentansvar.

 2. CE-märkning finns på all utrustning som förekommer som tillbehör till e-cigaretter.
 3. Spårbarhetsdokument finns för att kunna säkerställa att vätskorna är av rätt kvalitet och märkeshårdvara är äkta.
 4. Alla lösa batterier skall vara av sådan art att de skall vara anpassade för ändamålet.
 5. Vätskor innehållande nikotin skall vara försedda med barnsäkert lock.
 6. Flaskor med nikotin skall bära lämplig märkning inklusive nikotinstyrka och lämpliga varningar.
 7. Företaget skall inneha F-skatt, vara aktivt i momsregistret, vara fritt från anmärkningar hos Skattemyndigheten, Kronofogdemyndighet mm.
 8. Företaget skall inte göra hälsopåståenden som inte stöds av korrekt vetenskapligt material.
 9. Företaget skall kunna uppvisa bevis på ansvarsförsäkring.

Vape Sweden kommer att verka för att aktörer som inte uppfyller dessa krav, får rätt kompetens och därmed kan söka medlemskap i Vape Sweden.

Som medlem i Vape Sweden åtar du dig även följande:

 1. Att medverka i vidareutbildningar inom området för att alltid kunna rådgöra användarna på ett korrekt sätt.
 2. Att du och dina medarbetare hålls uppdaterade med den aktuella forskning som finns publicerad vid tillfället, och med det även vidta eventuella åtgärder som forskningen eventuellt visar.
 3. Att följa dem etiska riktlinjer som branschorganet sätter upp. Ett exempel är att man primärt ser till kundens behov och säkrar så att kunden inte får utrustning som vederbörande inte har användning för eller inte kan hantera. Detta för att kunden inte skall kunna orsakas av eventuella olyckor eller dylikt.

Regelbrott kan resultera i att medlemskapet avslutas. Förbetald medlemsavgift återbetalas ej.