Forskning

I skrivande stund finns det en stor mängd evidensbaserad forskning tillgänglig för allmänhet, massmedia, myndigheter med flera att tillgå.

En noggrann och objektiv bedömning av denna sammanfattades på begäran av den engelska regeringen och publicerades augusti 2015 i E-cigarettes: an evidence update av Public Health England. Utifrån befintlig forskning, uppmuntrar nu den engelska regeringen bruk av e-cigaretter då dessa anses med vetenskaplig grund vara 95% mindre farliga än tobakscigaretter. Dessa dokument är grunden till Public Health England’s ställningstagande E-cigarettes: a new foundation for evidence-based policy and practice.

Dock är e-cigaretter och dess marknad fortfarande väldigt ung och man har inte tillräckliga data för att långtidsmäta effekter etc. Vi samarbetar gärna med forskare och andra liknande organ när dom behöver vår hjälp. Vi som branschorgan har unika erfarenheter och en bred kompetens inom detta område som vi framöver hoppas kunna tillföra forskningen. Detta ser vi fram emot med spänning.

Dom två namn som återkommer med en hög frekvens inom forskningen är Konstantinos Farsalinos vid Onassis Cardiac Surgery Center i Aten – Grekland och Karl-Erik Lund vid Sirius i Norge.

Dessa två med sina team är enligt oss och branschen globalt, bland dom världsledande i forskningen runt e-cigaretter och dess påverkan.

Vi hänvisar även till följande studier som ger svar på vanliga frågor kring e-cigaretter och hälsa.

Här kommer vi att bygga på med evidensbaserad forskning, rena uttalanden och dementier till felaktig forskning, globala blogginlägg och annat som har med e-cigaretter och dess community att göra.

Vårt mål är att så småningom sammanställa varje länk på svenska för att läsaren lättare skall kunna skapa sig en bild av innehållet i länkarna. Många fall av forskningslänkar kan vara svåra att förstå, därför vill vi ge er läsare en möjlighet att läsa det med enklare ord. Självklart kommer varje länk även att finnas med i sitt original.

Vi uppmuntrar särskilt massmedia som tyvärr har påvisat en felaktig bild av e-cigaretter, att läsa genom informationen i dessa länkar.

Vid frågor eller tips på innehåll är alla välkomna att kontakta oss via vår kontaktinformation.