Om oss

Vape Sweden startade till följd av den osäkerhetsfaktor som förelåg i Sverige efter att EU hade inlett sitt arbete med tobaksdirektivet som skall införas under 2016. Samt den osäkerhet inför Högsta Förvaltningsdomstolens utslag i målet mellan en företagare i Malmö och Läkemedelsverket.

Efter diskussioner mellan dom medlemmar som är grundare så föll det sig naturligt att ta Vape Sweden till nästa steg och arbeta målinriktat för att lägga grunden till ett branschorgan som skall verka för att reglera marknaden och med det även se till att dom företagare som är medlemmar uppfyller satta kriterier. Branschorganet skall även samarbeta med berörda myndigheter och liknande för att få ett så bra samarbete som möjligt. Detta för att kunna påverka så att det inte tillkommer direktiv, lagar eller regler som är till nackdel för våra medlemmar.

Reglering av branschen

Branschen är idag reglerad via TPD, och det krävs ett organ för att kunna medverka till en positiv och säker utveckling i framtiden. Sverige står inför ett enormt arbete rörande e-cigaretter och Vape Sweden skall stå i fronten.

Vape Sweden består i skrivande stund av följande medlemmar:

lyf.se / Light Your Fire HB

esmokes.se / Black Box Sweden AB

cigoteket.se / Cigoteket AB

vapoteket.se / Vapoteket AB

beyondvape.se / Lundberg Custom Supplies Sweden AB