Remissvar till Finansdepartementet om beskattning av elektroniska cigaretter

REMISSVAR

Till:         Finansdepartementet
Från:      VapeSweden
Datum: 19 december 2017

Saken Yttrande över Finansdepartementets Promemoria Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

(diarienummer Fi2017/04328/S2)

 

Inledning

Den 15 november 2017 publicerades Finansdepartementets promemoria Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter. Kortfattat föreslår Finansdepartementet att ”e-vätskor” ska punktbeskattas med 2000 kronor per liter och ”andra nikotinhaltiga produkter” med 200 kronor per kg.

VapeSweden, branschorganisationen för vape-företag i Sverige, har utsetts till remissinstans och tar möjligheten att inkomma med detta remissvar. Nedan presenteras de argument vi anför mot införandet av förslaget i sin nuvarande form.

Läs hela svaret här

VapeSweden-Remissvar-Nikotinskatt