TPD – Tobaksdirektivet

Tobaksdirektivet – vad händer i maj och hur påverkar det dig?

Kommer det nya tobaksdirektivet att ta död på vejping som vi känner den, eller kommer du kunna fortsätta som förut?

Det nya direktivet träder i kraft 20 maj 2016.

Det finns mycket man kan skriva om tobaksdirektivet, men den del som är mest intressant för oss vejpare är att man tagit med e-cigaretter i direktivet. Det kan tyckas konstigt med tanke på att de inte innehåller tobak. Många av reglerna kan också tyckas poänglösa, inaktuella, eller till och med direkt skadliga.

Oavsett allt detta måste vi förstå vad det innebär, för reglerna kommer att införas.

TPD och e-cigaretterna på EU-nivå

E-cigaretter fanns inte med i tidigare direktiv, eftersom de överhuvudtaget inte fanns på marknaden 2001. Olika EU-länder har i mellanperioden reglerat e-cigaretter på egen hand, vissa hårt, andra knappt alls.

Det bedömdes att dessa olikheter rubbade den inre marknaden och att det därför behövdes gemensamma regler.

EU-kommissionens originalförslag var mer eller mindre ett förbud mot e-cigaretter, men EU-parlamentet satte stopp för detta. En kompromiss ledde till ett antal regler som röstades igenom i parlamentet.

Viktiga punkter i korthet:

  • Reglerna gäller alla vejp-produkter, eller delar av produkter som innehåller eller kan innehålla nikotin.
  • Max volym för e-juiceflaskor med nikotin kommer vara 10 milliliter.
  • Max volym för patroner/tankar kommer vara 2ml.
  • Max nikotinstyrka är satt till 20mg/ml
  • Tankar, patroner och flaskor skall vara barnsäkra, påfyllning skall kunna ske utan läckage och behållarna skall vara skyddade mot skada.
  • Produkter skall ha en bipacksedel med information enligt direktivet. Flaskor och förfyllda patroner/tankar skall ha en innehållsförteckning och en lagstadgad varningstext.
  • Vejpprodukter måste registreras hos myndigheterna sex månader innan de får släppas för försäljning. För att godkännas skall detaljerad information om innehåll, utsläppstester och toxikologisk information bifogas.
  • Mottagande myndighet får ta ut en avgift för registreringen.
  • Betald reklam/marknadsföring för vejpprodukter är inte tillåten.

Alla dessa punkter är bestämda på EU-nivå och går inte att påverka i nuläget.

Utöver detta kan medlemsstaterna ställa ytterligare, eller hårdare krav. Det gäller till exempel hårdare regler mot marknadsföring, åldersgränser och smaker.

Läget i Sverige

Som nämnts har varje medlemsstat möjlighet att sätta ytterligare egna regler. I Sverige ligger förslag på ytterligare regler som påminner om regleringen av tobakscigaretter. Bland annat förbud mot e-cigaretter, även nikotinfria, överallt där det råder rökförbud.

Det finns två dokument du kan läsa, framför allt promemorian är intressant för oss vejpare:

Just nu föreslås att införandet av nya regler ska ske 1 oktober 2016. Innan dess kommer det finnas möjlighet att komma in med remissvar och synpunkter. VapeSweden och andra med oss kommer göra vårt yttersta för att den slutgiltiga lagstiftningen blir så rimlig som möjligt.

Så hur påverkar det konkret oss som vejpare?

Det finns faktiskt några positiva effekter av de nya reglerna. Bland annat kommer kraven innebära att alla produkter som finns att köpa har höga krav på produktsäkerhet, spårbarhet, äkthet och dylikt. Det kommer bli tydligare vad ångan innehåller med toxikologiska tester och utsläppsprover.

På minussidan innebär de nya reglerna att utbudet blir mindre och priserna högre. Det blir färre produkter att välja på och de som blir svårast att få med i utbudet är sådant som säljer i små volymer.

Antalet återförsäljare kommer troligen minska, eftersom alla inte kommer klara kraven ekonomiskt och administrativt. Antalet inhemska tillverkare kommer också minska, eftersom det blir en tröskeleffekt för att kunna komma in på marknaden och stora kostnader för till exempel juicetillverkare att få sina produkter godkända.

Den största negativa effekten är nog just detta, att utvecklingen och marknaden kyls av ordentligt. Hittills har vi upplevt något som liknar nybyggaranda. Nya företag och produkter dyker upp så gott som dagligen. Utvecklingen går i en rasande takt, så att det som var nytt för ett år sedan redan nu tycks föråldrat.

Så kommer det troligen inte fortsätta, för tillverkare, importörer och säljare kommer inte kunna eller ha råd att lansera nya produkter varje vecka. Det innebär dock inte att vejpning eller e-cigaretter försvinner, bara att marknaden förändras.

Vi på VapeSweden kommer finnas här för att hjälpa och vägleda er genom dessa förändringar.